GDPR | eXmind s.r.o.

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

GDPR a co všechno obnáší. Zásady ochrany osobních údajů. S čím Vám ProFact pomůže.GDPR

V rámci nadcházejících změn v zásadách ochrany osobních údajů podle nového nařízení EU č. 679/2016, které má vejít v platnost koncem května roku 2018, přichází mnoho dotazů. Nicméně ochrana soukromí osobních údajů tady již dávno je. Jen ho nové nařízení zpřísňuje. I tak se GDPR stává strašákem mnoha subjektů, které s osobními údaji nakládá.

V podstatě jde o to, že pokud potřebujete s osobními údaji nakládat, je zapotřebí nejdřív získat souhlas o tom, že můžete osobní údaje zpracovávat. Tyto údaje pak musíte bezpečně evidovat a znemožnit jejich zneužití třetími stranami například při ztrátě hardwaru apod.

Také musíte být na vyžádání schopen sdělit, jaké osobní údaje zpracováváte a jak s nimi zacházíte. Na vyžádání by jste měli osobní údaje z evidence vyřadit.

Toto je pouze velice hrubý popis GDPR. Podrobnější informace naleznete v samotném nařízení. V první řadě je zapotřebí zavést několik interních firemních směrnic a zásad, které stanoví, jaké osobní údaje se budou zpracovávat, jak se s údaji nakládá, zabezpečit jejich možné zneužití. Po technické stránce se zabezpečením dat vám pomůže ProFact. Stejně tak s evidencí souhlasů, rychlému přístupu k osobním údajům a generováním žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů.


S čím vám ProFact pomůže

 • Eviduje souhlasy v adresáři firem včetně data pořízení, formy pořízení a data platnosti
 • Umožňuje zadávat souhlasy hromadně
 • Během vteřiny jste schopni subjektu předat, jaké údaje o něm shromažďujete ( tisk, pdf, email ) a to i hromadně
 • Zaslání žádosti o souhlas emailem a to i hromadně včetně sběru těchto souhlasů
 • Generování Souhlasu se zpracováním osobních údajů ( tisk, pdf ) a to i hromadně
 • Generování výpisů osobních údajů pro odběratele ( tisk, pdf ) a to i hromadně
 • Generování Souhlasu se zpracováním osobních údajů na doklady.
 • Přehledy o aktivních souhlasech
 • ProFact vás upozorní pokud nemáte od subjektu souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo ze zpracováním osobních údajů. Tím přejdete mnoha nepříjemnostem.
 • Pokud nemáte zaheslovaný počítač, zabezpečí vám program vstup do ProFactu přihlášením
 • ProFact má data v databázích šifrována a jsou tudíž zabezpečená
 • ProFact vám pomůže s efektivním elektronickým sběrem souhlasů ze zpracováním osobních údajů a jinými
 • Pomocné GDPR nástroje najdete již ve verzi zdarma
 • Další pomocné nástroje připravujeme a pokud máte dobrý nápad na zeefektivnění práce s GDPR, rádi si ho vyslechneme


Naše faktury vyhledáte na Google

Blog

tvorba webu

Amok.cz | Internetový katalog a vyhledávač

Toplist